Levý Hradec: To není jen starobylé hradiště, odkud se rozšířilo křesťanství

0
Levy Hradec
Zdroj foto: cs.wikipedia.org                                                  Levý Hradec

Nedaleko Prahy u města Roztoky můžete navštívit Levý Hradec, původní starobylé hradiště s kostelem a zbytky valů. Proč bylo toto místo právě prvním z míst, odkud se po celých Čechách šířilo křesťanství? A co všechno zde můžete spatřit dnes?

Trochu z historie

Levý Hradec byl původním sídlem českých knížat, a to ještě v dobách, kdy byli pohané. Když se však kníže Bořivoj nechal na Moravě v roce 874 pokřtít, nechal zde postavit první kostel v Čechách zasvěcený svatému Klimentu a všichni pohanští hadačové (žrecové) byli zapomenuti a pozbyli své moci. Na tomto hradišti a v tomto kostele byl později zvolen Vojtěch biskupem. Byl to první biskup zde zvolen. Avšak Levý Hradec (kromě kostela) začal upadat poté, co se hlavním sídlem českých knížat a později i králů stala Praha.

Pověst o zlaté slepici

kostel
Zdroj foto: cs.wikipedia.org kostel svatého Klementa

V této pověsti se vrátíme k začátku křesťanství a konci pohanství na Levém Hradci. Pohanští žrecové měli mnoho moci díky tomu, že se k nim lid chodil radit se svými starostmi. Oni pak využívali svých předpovědí, aby lid nasměrovali tam, kam bylo potřeba. Ke svým předpovědím používali starobylou lípu nebo také zlatou slepici s kuřaty. Jakmile se však dozvěděli, že se kníže Bořivoj vrací z Moravy pokřtěný a rozhodnutý šířit novou víru po celé zemi, zlatou slepici i s kuřaty hodili do studny a zasypali. Lid chvíli truchlil, ale jakmile jim kníže představil novou víru s posmrtným životem, uvěřili mu a víru přijali.

Co dnes uvidíme na Levém Hradci

Kostel sv. Klimenta stojí na místě dodnes, i přes barokní úpravy je zde patrná původní rotunda. Kdo má rád naučné stezky, může si projít místní stezku, která měří asi 8 km, nicméně upozorňujeme, že není dost dobře udržovaná a bude potřeba prodírat se i trním.

A až budete mít hlad, navštivte Medovou kavárnu v Roztokách, kde můžete ochutnat různé laskominy nejen z medu, a dokonce i čerstvý pravý med zakoupit.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Vložte Váš komentář
Please enter your name here