Enigma Hadriánova valu: Římská železná opona

0
Hadrianuv val anglie
Velella / Public domain

Hadriánův val: Kde se v Anglii nachází jedna z nejvýznamnějších starořímských památek? Čím byla význačná tato stavba? Čím byla a je doposud pozoruhodnou záležitostí, která bere dech?

Promyšlená stavba

Krajinu v severní části Anglie, konkrétně mezi městy Newcastle a Carlisle protíná jedna významná a unikátní lidská stavba nesoucí název Hadriánův val. Nejvýznamnější starořímská památka na britském území. Dodnes v okolí archeologové nacházejí nálezy podávající cenné informace o tehdejším životě. Hadriánův val je jedinečnou stavbou beroucí dech. Jedná se o jedno z největších děl římského stavitelství.

Toto kamenné a hliněné opevnění, které se táhne v úctyhodné délce 117 km mělo značit hranice římského impéria a oddělit tak Římany od barbarů, jak byli tehdy nazýváni Keltové, kteří se odmítli vzdát své země.

Stavba na rozkaz císaře Hadriána

Hadrianuv val
Jamesflomonosoff at English Wikipedia; cropped by Beyond My Ken (talk) 08:49, 4 May 2010 (UTC) / Public domain

Stavba valu začala na základě rozkazu římského císaře Hadriána a to v roce 122. Trvala celých 6 let, některé zdroje uvádí délku až takřka 10 let. Před samotnou zdí byl hluboký příkop, ve kterém byly umístěny špičaté kůly směřující k nepříteli. Mezi příkopem a zdí byly umístěny další pasti. Menší příkop byl vybudován i z druhé strany, aby tak zkomplikoval přístup civilistům a potenciálním útočníkům.

Hadriánovův val neboli Hadriánova zeď coby opevnění protínalo napříč severní Anglii od pobřeží Irského moře k břehům Severního moře. Šířka valu se měnila podle terénu, kolísala v rozmezí od 2 do 5 metrů. Pro obyvatele kraje, který byl Hadriánovým valem rozdělen na jižní a severní část, měla stavba obdobné následky jako „železná opona“ pro obyvatele rozděleného Berlína.

Stavbu prováděli především vojáci z pomocných oddílů, kteří byli na podobné práce zvyklí. Uvádí se, že jich mohlo být okolo 12 000 a to včetně jezdectva. Samotný postup probíhal po úsecích, v každém úseku měla každá pracovní skupina své úkoly, jako například jedna měla na starost stavbu samotné zdi a jiná příkopy. Hadriánův val je postaven z kamene a hlíny. Některé části tvořily jen zpevněné drny.

Finální podoba jedinečné stavby

Finální val je dlouhý 117 km. Každou římskou míli, tj. 1,5 km stojí menší pevnůstky s bránou, kterou mohli přijíždět obchodníci. Mezi těmito pevnůstkami stála ještě menší strážní věž. Nejedná se ovšem o pusté místo, ale kolem pevnůstek vznikala řada civilních osad, ze kterých se vyvinulo mnoho současných měst.

Hadriánův val dnes

Zbytky z Hadriánova valu je možné nalézt dnes. Nejlépe zachovanou částí je pevnost Housesteads, kde jsou k nalezení i pozůstatky římské nemocnice. Od roku 1987 jsou zbytky zdi součástí světového dědictví UNESCO.

Za nejvíce a nejlépe prozkoumanou část se považuje pevnost Vindolanda. Zde jsou unikátní půdní podmínky, které skvěle konzervovaly i organické pozůstatky z římského období. Nejvíce proslulým nálezem jsou tzv. dopisy či vzkazy na dřevěných tabulkách. Co se týče obsahu, jde o latinsky psanou vojenskou i soukromou korespondenci.

Existuje řada pověstí a mýtů o důvodu této stavby

Proč vlastně Hadrián dal příkaz k této stavbě? Údajně tak chtěl vyznačit severní hranice své říše. Jen je zajímavé, že nejsou žádné zprávy o tom, že by na této hranici docházelo k výraznějším konfliktům. Opuštěný val se pak stal ocenitelným zdrojem stavebního materiálu pro zdejší obyvatele a kameny označující hranice mocného Říma se přesunuly do základů kostelů, farem a plotů.

[fblike]

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Vložte Váš komentář
Please enter your name here

CAPTCHA