Navštívit původní keltská hradiště vždy znamená dotknout se tajemné historie

0
Hradiste nad Zavisti
Zdroj foto: cs.wikipedia.org

Původní keltská hradiště: Keltové žili na našem území v tzv. době laténské (6.–1. století před naším letopočtem) a zanechali nám po sobě mnoho ze svého kulturního dědictví. Na mnohé zbytky hradišť se můžete podívat ještě dnes a nasát atmosféru, kterou dávali a dýchali třeba pověstní druidové. Připravte se však také na to, že na místě neuvidíte z hradiště téměř nic.

Věnec u Zálezlů

Nejmohutnější hradiště jihočeské věnecké skupiny keltských hradišť se jmenuje přímo Věnec, zřejmě podle pevného opevnění kolem hradiště. Nachází se v okrese Prachatice, na vrchu Pržmo nad údolím řeky Volyňky. Ačkoliv se tomuto hradišti přisuzuje funkce útočiště, zcela jistě se v něm i trvale bydlelo, jak dokazují nálezy keramiky, ohnišť atd. Podle nálezu části honosného opasku se soudí, že zde měl alespoň dočasné sídlo i vládce.

vrch venec
Zdroj foto: cs.wikipedia.org                                     Vrch Věnec

Hradec u Němětic

Dalším hradištěm jihočeské věnecké skupiny byl i Hradec u Němětic. Jednalo se však o menší hradiště a i jeho vládce byl zřejmě podřízen vládci z Věnce. Hradiště bylo velmi výrobně i obchodně aktivní, což dokládají nálezy keramiky, přeslenů, tavicích tyglíků a další. Hradiště později zaniklo nikoliv násilnou cestou (zřejmě bylo původními obyvateli opuštěno). Pak asi v 9. století vzniklo na hradišti nové hradiště Slovanů. I to ale později zaniklo, tentokrát násilně. Dnes na místě bohužel nenajdeme ani zbytky opevnění, protože oblast je zemědělsky obdělávána.

Černý vrch u Svržna

V západních Čechách najdeme keltské hradiště třeba v okrese Domažlice na řece Radbuze na Černém vrchu. I toto hradiště mělo velký hospodářský a obchodní význam, však také leželo na obchodní stezce. Mezi nálezy z tohoto hradiště můžeme jmenovat třeba srpy, sekery a dláta. Hradiště bylo opuštěno, když vyhořelo. Dnes jsou bohužel veškeré jeho zbytky zničeny kvůli sousednímu kamenolomu.

nalezy
Zdroj foto: cs.wikipedia.org                                                nálezy

Vladař u Vladořic

A v západních Čechách ještě zůstaneme. Největším hradištěm keltské doby v Čechách je bezesporu Vladař u Vladořic, které se rozkládalo na Stolové hoře. Tady je obrys hradiště patrný dodnes, jelikož nebyl zničen zásahem do krajiny. Z tohoto hradiště se také dokládá jeden z velmi významných objevů, který jasně svědčí o tom, jak důležité byly pro naše předky zdroje vody. Jednak pramen se nacházel v nejvíce opevněném místě, ale hlavně na místě se našla dřevěná cisterna, která sloužila jako zásobárna vody (její stáří je datováno do období 8. až 4. století př. n. l.)

hradiste vladar
Zdroj foto: cs.wikipedia.org                                        Hradiště Vladař

Minice u Kralup nad Vltavou

Ve středních Čechách zase najdeme zbytky keltského hradiště v Minicích u Kralup. Protože je hradiště umístěno na ostrožně, mělo přirozenou ochranu ze dvou světových stran (jih, západ). Z dalších stran pak bylo postaveno opevnění. Na místě se při archeologických výzkumech nalezly hlavně kosti a keramika, přičemž v některých případech se jedná o první keramiku vytvořenou na točicím kruhu.

hradiste Minice
Zdroj foto: cs.wikipedia.org                                   Keltská Hradiště  Minice

Závist u Prahy

Správně bychom měli místo jmenovat hradiště Lhota-Točná, ale všeobecně se o něm hovoří jako o hradišti Závist u Prahy. Jednalo se o největší keltské oppidum v Čechách. Pozůstatky jsou chráněny jako památka. Na místě bylo nalezeno spousta zajímavých archeologických nálezů, jako je keramika, tkalcovský stav, zbytky kovářské dílny apod. Zajímavá je především centrální akropole, která dává podnět k dohadům, že zde sídlila elita keltského obyvatelstva. Ostatně samotná poloha oppida k tomu byla více než vhodná.

Hradiste nad Zavisti
Zdroj foto: cs.wikipedia.org                               Hradiště nad Závistí

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Vložte Váš komentář
Please enter your name here