Göbekli Tepe: Velká záhada, která nenechá spát historiky

0
stavba gobekli tepe
Zdroj foto: cs.wikipedia.org

Turecko je oblíbenou a lákavou destinací. Návštěvu si můžete zpestřit výpravou k nejstarší stavbě známou v lidské historii. Co je zde zajímavého k vidění? Čím a proč toto místo nenechává spát historiky, vědce a přitahuje pozornost ze strany návštěvníků? Podaří se rozluštit jednu z největších záhad v Göbekli Tepe.

Göbekli Tepe aneb směrem k břichatému kopci

Jedna z nejstarších památek vůbec. Radiokarbonová metoda určila věk této impozantní stavby zcela přesně, vznikl v době 9600 př. n. l. Původní obyvatelé zdejší oblasti tvořily dle archeologů organizované skupiny lovců gazel. Archeologové jsou toho názoru, že právě tito lidé, kteří se živili lovem a sběračstvím, stáli u zrodu starověkého chrámového komplexu.

Göbekli Tepe, v českém překladu „břichatý kopec“, je významné archeologické naleziště v Turecku nacházející se poblíž hranic se Sýrií. Jedná se o jednu z nejstarších známých staveb vůbec v lidské historii, kterou se podařilo objevit.

Megalitický komplex sestávající ze 20 kruhů

Celé archeologické naleziště na jihovýchodě Turecka představuje velký kopec, který sestává ze 20 kruhů a celkově pokrývá plochu o rozměrech zhruba 300 x 300 metrů. Opracované vápencové pilíře, které se podařilo badatelům odkrýt, mají tvar písmene T a dosahují výšky v rozmezí 3 až 6 metrů s hmotností od 20 do 50 tun. Pilíře jsou spojené souvislou kamennou stěnou, z čehož je možné vydedukovat, že byly kdysi s největší pravděpodobností i zastřešené.

Gobekli Tepe
Zdroj foto: cs.wikipedia.org

Jedno z nejdůležitějších starověkých nalezišť

Záhadou a dosud nevysvětlitelnou otázkou je, kdo tento komplex postavil. Dále není ani jasné, k čemu toto místo původně sloužilo. Göbekli Tepe bývá nazýván také coby Turecký Stonehenge či Stonehenge na poušti.

Dosud nezodpovězenou otázkou tak zůstává, nejen kdo, ale také jak vůbec toto dílo bylo postaveno. Nálezy naznačují, že stavba komplexu musela trvat po dlouhá desetiletí. Neví se, jaké nástroje stavitelé použili pro úpravu mohutných vápencových balvanů. Tajemstvím je, že se podařilo gigantické pilíře o váze několika tun vůbec vztyčit, ani se neví, proč došlo pak k jejich zasypání a opuštění místa.

Není rovněž znám i účel této pozoruhodné stavby. Názory se liší, někteří badatelé prohlašují, že nešlo o trvale osídlené místo. Diskutabilní je i to, zda se jednalo o pohřebiště. Jak se zdá, tak s největší pravděpodobností šlo o místo, na které se lidé opakovaně vraceli, možná sem přicházeli vykonat obětní rituály, uctít bohy či vyjádřit poděkování za vydařený lov, což mohlo být završeno bohatou hostinou. Nálezy značného množství kostí divokých zvířat tomu tak nejvíce nasvědčují.

Pilíře představující lidské bytosti

Někteří antropologové věří, že kamenné pilíře mohou znázorňovat lidské bytosti, jelikož jsou na nich vyobrazeny reliéfy lidských končetin. Byli v nich objeveny vyryté abstraktní symboly a různé piktogramy. Další výzkumy zase odhalily také vyobrazené podoby zvířat, nejčastěji hadů, lišek a vodních dravců. Našly se i reliéfy zvířat, která neznáme. Podobou připomínají spíše nějaké tvory z doby pravěku.

Lidské pozůstatky

V Göbekli Tepe se ukrývají lidské pozůstatky. Řada z nich byla objevena. Zejména jde o lidské lebky. Záhadou je, že nebyly nalezeny v jedné tzv. pohřební lokalitě, ale byly na různých místech. Dokonce ani ne ve stejné části. Hádankou je, proč nedošlo k uložení do hrobů, ale byly pozůstatky nalezeny zkrátka takto volně, evokuje domněnku, že zkrátka mrtvé nikam neukládali a nechávali je zde z neznámého a záhadného důvodu ležet na místě. Dokonce možná i tam, kde zemřeli.

Každý den můžete do své e-mailové schránky zdarma dostávat přehled aktuálních článků

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Vložte Váš komentář
Please enter your name here