Legendární Glastonbury: Město proslulé hudbou a opředené mnoha pověstmi

0
Glastonbury
Foto: Arpingstone / Public domain

Zejména pro mladší generace je město neodmyslitelně spjato s konáním jednoho z nejvyhlášenějších hudebních festivalů, na kterém vystupují interpreti z celého světa, hudební legendy nevyjímaje. Glastonbury, to je ovšem město, které je proslulé i řadou legend a mýtů. Nabízí se hned několik důvodů k návštěvě proslulého města.

Místo, které bylo nazýváno Skelným ostrovem

Glastonbury je jedním z nejposvátnějších míst prastaré Anglie. Staří Britové nazývali Glastonbury Ynis Wittrin, tj. Skelný ostrov. Tehdy se totiž jednalo skutečně o ostrov, jenž vystupoval z jezera, z nějž zůstaly pouze močály, bažinaté louky v Sommersetu. Město, které je mystickým centrem Anglie. Posvátné místo, kde lidé uctívali božstvo. Později Keltové dali glastonburskému pahorku název Yns Avallach, tj. Ostrov jablek.

Nejstarší osídlené místo

Nejstarším osídleným míst je Glastonbury Lake Village, které je vzdálené od samotného města zhruba 5 km severozápadně. Pochází z doby želené, tj. přibližně 300 let před naším letopočtem. Později bylo toto místo obsazeno Římany. Okolo roku 100 našeho letopočtu se místo stalo opuštěným. V této oblasti pak byla objevena řada pozoruhodných relikvií pocházející z doby železné i bronzové.

Historii města i jeho okolí se věnuje právě tzv. Lake Village Museum neboli Muzeum jezerní vesnice. Zde jsou právě uchovávány významné předměty, které byly nalezeny ve výše uvedené oblasti, v osadách na jezeře pod kopcem Tor.

Do Glastonbury za hudbou, památkami i legendami

glastonbury anglie
Foto: Jim Champion / CC BY-SA (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)

Město Glastonbury s přibližně 9000 obyvateli se nachází cca 10 km jižně od Wellsu v hrabství Somerset. Největší pozornost je upírána k městu začátkem léta, konkrétně každý třetí červnový týden se zde koná oblíbený, proslulý a hojně navštěvovaný Glastonbury festival. Jedná se o jeden z největších a nejvýznamnějších hudebních festivalů, jenž se pořádá od roku 1970. Na své si přijdou milovníci hudby a příznivci mnoha hudebních žánrů.

Město ovšem je zajímavé nejen festivalem, ale za pozornost stojí i díky dalším zajímavostem. Při návštěvě byste si neměli nechat ujít kostel sv. Jana Křtitele z 15. století, který je pokládán za jeden z nejkrásnějších v celém Somersetu. Jeho interiér ohromí i ty, kdo jinak nevyhledávají návštěvu kostelů.

Bývalé Glastonburské opatství neboli klášter je dnes sice už jen zříceninou, která rozhodně stojí za vidění. Vždyť náleží k nejpůvabnějším a nejromantičtějším památkám celé staré dobré Anglie.

Místo opředené mnoha pověstmi ukrývající svatý grál

Jedno z míst, ke kterému se vztahuje řada pověstí, mýtů. Glastonbury je proslulé legendami. Nejen hudebními v rámci výše zmíněného festivalu. Však posuďte sami. Jedna z mnoha legend se váže k samotnému Glastonburskému opatství. Podle pověsti bylo zbudováno na místě, kde stál kostel, který nechal postavit Josef z Arimatie. Když se chtěl pomodlit, zapíchl do země svou poutnickou hůl, která ovšem zapustila kořeny, a tak do dnešních dnů roste v opatství strom zvaný tzv. Glastonbury Thorn, ze kterého se odřezává na Vánoce snítka, která poté zdobí štědrovečerní stůl anglické královny.

Josef byl Ježíšovým učedníkem a měl údajně u sebe kalich – svatý grál, který měl Ježíš při své poslední večeři. Do kalichu údajně zachytil Josef Ježíšovi krev při ukřižování. Svatý grál pak zakopal na úpatí kopce Tor. Podle legendy zde vytryskl pramen, který je dnes znám jako Chelice Well. Podle pověsti se zde vchází do podsvětí.

Glastonbury je spojováno s mnoha pověstmi. Jednou z dalších pozoruhodných je ta o králi Artušovi, jenž byl rytířem kulatého stolu a bojovníkem proti saským obyvatelům. Ve 12. století mniši z opatství vykopali na místě údajného hrobu krále Artuše kamennou desku s křížem. Kromě toho tu našli i ostatky, které byly dány do mramorové hrobky u hlavního oltáře zdejší katedrály. Po zániku opatství už ovšem nikdo nikdy ostatky neviděl.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Vložte Váš komentář
Please enter your name here