Záhadné kamenné kruhy u Avebury jsou stejně tajemné jako Stonehenge

0
vesnice Avebury
Zdroj foto: commons.wikimedia.org                                 vesnice Avebury

Nejznámější kamenný kruh na světě je Stonehenge. Na anglickém venkově, u vesničky Avebury, se nachází méně známá, ale daleko větší megalitická stavba. Jedná se o kruh lemovaný vztyčenými kameny a obehnaný příkopem s náspem. Jeho účel je doposud nejasný.

V hrabství Wiltshire, na anglickém venkově, u vesničky Avebury, se nachází tajemná, megalitická, kruhová stavba. Její účel nebyl doposud spolehlivě objasněn, stejně jako u známějšího kamenného kruhu Stonehenge. Avebury je však rozměrově daleko větší. K čemu kruhová stavba měla sloužit? Jaké skrývá tajemství?

U vesničky Avebury jsou kruhy dohromady tři. Jeden velký a v něm dva menší. Celkově má stavba okolo 400 m v průměru a zabírá plochu 11,5 ha. Celá kruhová stavba je obehnána širokým příkopem a kruhovým valem. Už jen hloubení příkopu a vytváření valu tehdejšími nástroji muselo dát nesmírnou práci. V kruhu jsou vztyčeny pískovcové monolity, přitom ty nejtěžší váží až 40 tun. Nabízí se otázka, jak sem tak těžké a velké předměty dopravili a vztyčili. Výstavba komplexu je datována zhruba do roku 2500 př. n. l., na rozdíl od Stonehenge nebyly kameny nijak upravovány či otesány.

kameny averbury

Celý komplex byl spojen kamennými alejemi s dalšími megalitickými stavbami v okolí. Na jednu stranu vedla West Kennet avenue, která byla tvořena asi 100 páry třímetrových kamenů. Tato alej končila u tzv. Svatyně, což byla pravděpodobně, menší, dřevěná, dvacetimetrová stavba. Kolem byl vybudován kruh z asi čtyřiceti kamenných sloupů.

Druhým směrem vedla kamenná alej Beckhampton road, která končila na kruhovém prostranství v dnešním Beckhamptonu.

Z celkového počtu kamenů už do dnešní doby zbývá jen zlomek, byly úmyslně zničeny a použity například pro stavbu domů místních.

Za stavbou nestojí druidové, ti přišli až po dokončení stavby a zřejmě ji také využívali.

Stavby se bál i obávaný Oliver Cromwell

Zajímavou historickou skutečností je, že obávaný protektor, Oliver Cromwell, dal zdánlivě bezdůvodně pokyn ke zničení stavby. Ve skutečnosti existovala místní pověst, podle které dojde ke svržení tyrana, který vládne na trůnu. Každý nepohanský král, který se stal křesťanem a odvrhnul se od původních božstev, je považován za uzurpátora. Je tedy jen otázkou času, kdy někdo povolá čaroděje, který není mrtev, tedy Merlina a ten se s tyranem vypořádá po svém.

averbury
Zdroj foto: commons.wikimedia.org

Proč byl komplex postaven

To už se asi dnes spolehlivě nedozvíme. Existuje několik teorií a hypotéz. Jako například, že se jedná o velký přírodní amfiteátr, kde se odehrávali různé slavnosti a mystéria, tance, průvody a obětování.

Další teorií je, že se jednalo o obří astronomické hodiny, na kterých bylo možno sledovat slunovrat a rovnodennost.

Lidé, kteří se zabývají energetickým prouděním tvrdí, že velké, shromážděné monolity jsou schopné vyzařovat tzv. telurické proudy, což je energie, která protéká pod povrchem země na velké vzdálenosti a tvoří obrazce či sítě. Naši předkové byli ještě v souladu s přírodou a tyto proudy vnímali. V kruhových stavbách se snažili tuto pozitivní energii čerpat. Někteří tuto energii v Avebury pociťují dodnes. Údajně tu dochází k vymizení migrény a zlepšení depresí.

Proč lidé věnovali stavbě neuvěřitelné množství času a dřiny? A vystavěli ji vůbec místní? K čemu opravdu sloužila? To už asi zůstane navždy tajemství.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Vložte Váš komentář
Please enter your name here