Zaniklá obec Konůvky ve Ždánickém lese. Jakou skrývá historii? Proč zanikla

0
Konuvky
Zdroj foto: cs.m.wikipedia.org

Obec Konůvky: Ždánické lesy, rozprostírající se nedaleko Rašovic a Heršpic, mají kouzelnou atmosféru. Dříve bylo v lese poměrně živo, existovalo tu několik vesnic, tvrz, zřícenina a hrádek. Vedly zde obchodní stezky a řídily loupeživý rytíři. Kam se vesnice poděla?

Ždánický les se nachází mezi Koryčany, Dambořicemi, Bučovicemi a Bošovicemi. Lesem vede historická obchodní cesta, tzv. Těšanka. Byla to jedna z odboček Jantarové stezky. Dříve nebyl les tak pustý, byl poměrně obydlený několika vesnicemi a sídly. Postupem času lidská sídla zanikly a les vše pohltil. V dnešní době je také les rozsáhlejší a méně propustnější než tomu bylo dříve.

Historie Konůvek

Jednou z vesnic, která je i dobře archeologicky probádaná, jsou Konůvky. Byla objevena v 60. letech minulého století. Obec vznikla ve vrcholném středověku, i když jsou první zmínky z roku 1356, předpokládá se, že Konůvky jsou starší. Vznik obce má pravděpodobně souvislost s německou kolonizací ve 13. století. V roce 1356 je zmiňována v souvislosti s prodejem Pavlovi ze Sovince, po něm vesnici i s tvrzí kupuje Oldřich z Duban, ten ji však záhy, roku 1420, prodává Janu Kočkovi z Říčan. Zanikla pravděpodobně za husitských válek, roku 1481 už je uváděna jako pustá.

vesnice Konuvky
Zdroj foto: cs.wikipedia.org

Život ve vsi

Předpokládá se, že se lidé kromě zemědělství věnovali i obchodu, vedly zde obchodní stezky. Tvrzení je podpořeno nálezem luxusních předmětů jako bronzové kování či sklo. V lese se potloukali také lupiči, nabízí se otázka, zda s nimi obyvatelé Konůvek nespolupracovali. Traduje se, že místní farář měl nosit jídlo členům loupeživého Janáčova tovaryšstva. Ale je také dost dobře možné, že naopak pomáhali střežit obchodní stezky před těmito lapky.

Těžký život

Z dnešního pohledu nebyl život v Konůvkách žádný luxus. Stěny domů byly ze dřeva a omítnuty hlínou. V jedné místnosti byla pec a další byly bez vytápění a také bez dláždění. Některé z domů byly honosnější, tam pravděpodobně bydlel farář a šafář. Zřejmě také žili společně se zvířaty. Jejich domy měly půdorys písmene L. V Konůvkách měl také sídlo nižší šlechtic, patřilo mu obydlí tvaru nepravidelného čtyřúhelníku s dvěma asi vícepodlažními budovami. Byl tu i kostelík a hřbitov.

Nalezené kostry daly nahlédnout i na zdraví původních obyvatel. Z koster je zřejmé, že těžce pracovali, měli velmi špatný chrup a na spoustě ostatků byly patrné zlomeniny. Poměrně dost novorozenců se ani nedožilo dospělého věku.

Konuvky informaci tabule
Zdroj foto: cs.wikipedia.org

Jak obec zanikla

Zánik vsi se datuje zřejmě do doby husitských válek. Konůvky pravděpodobně zanikly násilným způsobem. Kdo Konůvky vypálil? Dost možná vojska Albrechta rakouského nebo Zikmunda Lucemburského. Je ale také pravděpodobné, že obec padla za oběť husitským či jiným bojovníkům. Pravdu se už dnes nedozvíme.

Kdo by chtěl Konůvky navštívit, může se vydat z Mouřínova, po lesní cestě. Místo je dobře značené a cestu ke Konůvkám nepřehlédnete. Jsou zde umístěnky i informační panely. Můžete zvolit i dnes už vyasfaltovanou, kupeckou stezku Těšanku. Odkryté pozůstatky jsou volně přístupné.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Vložte Váš komentář
Please enter your name here