Zámek, který se pyšní největší knihovnou a sbírkou kamélií

1
Zamek Rajec nad Svitavou
Zdroj foto: cs.wikipedia.org                        Zámek Rájec nad Svitavou

Víte, na kterém zámku si můžete prohlédnout jednu z největších moravských zámeckých knihoven? Kde se pyšní sbírkou kamélií a zámeckou zahradou s rybníkem a vodopádem?Jedná se o zámek Rájec nad Svitavou, který rozhodně je pozoruhodným místem.

Na původním místě ve středověku stály dvě gotické tvrze, které byly zničeny v domácích válkách mezi markrabaty Joštem a Prokopem na konci 14. století. Rájec poté často měnil majitele, což v tehdejší době nebylo ničím výjimečným. V roce 1464 se Rájec dostal do držení rodu Drnovských z Drnovic a jejich zásluhou došlo k obnově jedné tvrze a přestavbě na renesanční zámek. Tato renesanční stavba však v roce 1757 vyhořela a bylo nutné postavit nový zámek.

Stavba nového zámku trvala od roku 1763 do roku 1769. Zakladatelem byl starohrabě Antonín Karel, jenž v roce 1769 umřel, o poslední úpravy zámku se postaral jeho syn kníže Karel Josef. Po roce 1945 přešel zámek do vlastnictví státu. Po zestátnění došlo na zámku a jeho okolí k několika úpravám a restaurátorským pracím. Dnes je zámek Rájec nad Svitavou Národní kulturní památkou.

Pro veřejnost jsou na zámku přístupné reprezentační prostory v přízemí, první poschodí se soukromými apartmány ze druhé poloviny 19. století a zámecká kaple.

Zámecké zahradnictví

Zdejší zámecké zahradnictví se již od roku 1973 zaměřuje na pěstování kamélií. V uvedeném roce byla převezena na zámek vzácná sbírka kamélií z Průhonic u Prahy, která zahrnovala čtyři různé odrůdy. Sbírání kamélií patřilo v 19. století ke koníčkům šlechty, ale také k dalším představitelům majetných vrstev. Pro rostliny se stavěly speciální skleníky, kamélie byly využívány i k dekoraci zimních zahrad.

Sbírka kamélií nacházející se v Rájci nad Svitavou je jedinečným dokladem právě slavné éry. Zásluhou místního zahradníka se tak podařilo většinu z 85 keřů dopěstovat až dodnes. Rostliny tvoří základ aktuální sbírky. V průběhu let se sbírka rozrůstala, a tak tu dnes můžete vidět více jak na čtyři sta klasických i méně známých odrůd kamélií. Sbírku kamélií je možné si prohlédnout v otevírací době zámeckého zahradnictví.

zamek 1
Zdroj foto: cs.wikipedia.org

Romantický krajinářský park

Takový je zdejší zámecký park o rozloze 13 ha, jenž obklopuje zámek se tří stran. Současná podoba parku byla ztvárněna okolo roku 1770, tj. v době, kdy probíhala výstavba nového zámku. V letech 1950 až 1980 došlo v zámeckém parku k postupnému vyčištění od náletových dřevin, byly obnoveny porosty, dosázeny nové dřeviny.

Zámecký park tvoří tři základní části – čestný dvůr ve stylu francouzské zahrady s bazénem, travnatou plochou a květinovými záhony, druhou částí je svah pod zámkem, jenž je narušen stavbou letního kina a třetí součástí je přírodně romantický park s velkou hlavní loukou a rybníkem s vodopádem.

Zámecká knihovna coby náležitá chlouba zámku

Jde o jednu z největších zámeckých knihoven na Moravě. Byl to rod Salmů, kdo se zasloužil o vznik unikátní zámecké knihovny, která se nachází rovnou ve třech zámeckých sálech. Knihovnu začal budovat kníže Karel Josef. Postupně se v ní shromáždilo na šedesát tisíc svazků, které jsou psané v jedenácti jazycích. A už od časů Karla Josefa tu jsou i různé architektonické plány, mapy. Ve šlépějích svého otce pokračoval i Karlův syn, kterého očarovala technika a veškerý vědecký pokrok, tudíž se zasloužil o jedinečnou technickou část knihovny. Byť tyto knihy na první pohled nezaujmou po designové stránce, mají značnou hodnotu.

Knihovna je přístupná pro veřejnost, neboť je součástí prohlídky reprezentačních prostor. Samotnými knihami však návštěvníci listovat nemohou. To je jen výjimečně dovoleno badatelům, kteří mají speciální povolení a za mimořádných podmínek. Nicméně i ten pohled na samotnou knihovnu je úžasným zážitkem.

1 komentář

  1. Nějak postrádám v článku, že zámek byl majetkem rodu Salmů, jméno Josef Karel je nic neříkající, naopak rod Salmů byl velmi významný.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Vložte Váš komentář
Please enter your name here