Pozoruhodná a zajímavá náměstí v České republice

1
Pardubice
Zdroj foto: cs.wikipedia.org                                      Pernštýnské náměstí – Pardubice

Centrum města tvoří náměstí. Pro mnohé je výchozím či naopak konečným bodem při návštěvě daného města. Zamysleli jste se někdy, jaké náměstí u nás je největší, které vyniká po architektonické stránce či se pyšní jistou originalitou?

Náměstí, dříve rynk či rynek, je volné veřejné prostranství ve městě, které je ohraničené obzvláště přilehlými domy. Zpravidla se zde nachází dominanta, kterou je obvykle kostel, radnice apod. V samotném centru náměstí je většinou umístěna kašna, fontána, socha či jiné skvostné dílo.

Karlovo náměstí v Praze – největší náměstí v Evropě

Největší náměstí u nás i v Evropě. Karlovo náměstí o rozloze 8,05 ha bylo založeno v roce 1348 Karlem IV., po kterém nese i své jméno, ale k tomu došlo až později v polovině 19. století. Po založení se místo nazývalo Velkým tržištěm, Novoměstským rynkem či rynkem Hořejšího města. Důležitost byla podpořena i umístěním Novoměstské radnice v severní části náměstí. Současnou podobu začalo získávat na konci 19. století, kdy bylo tehdejší blátivé prostranství postupně upravováno na park.

O celkové zlepšení tohoto blátivého vzhledu se zasloužil hrabě Karel Chotek. Karlovo náměstí je rovněž největší pražské náměstí s nejvyšším počtem plastik.

karlovo namesti
Zdroj foto: cs.wikipedia.org                   Karlovo náměstí – Praha

Náměstí Zachariáše z Hradce v Telči – skvost na seznamu UNESCO

Náměstí Zachariáše z Hradce v Telči je vskutku klenot na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. To, co je k vidění v současnosti na náměstí, je výsledkem mnoha let utváření vzhledu města. Přestože se praví, že při první návštěvě náměstí v Telči budete mít pocit, že jste se ocitli v pohádce, tak tato neopakovatelná pohádková atmosféra na člověka zapůsobí i pokud navštíví město po několikáté. Této krásy se nelze nasytit.

Náměstí je lemováno ojedinělým souborem gotických a renesančních domů s podloubími, renesančními, barokními, klasicistními zdobenými štíty. Na náměstí se nachází význačné dominanty. Mariánský sloup je tou první, stojí přímo uprostřed náměstí, je dílem mistra D. Liparta. Na náměstí se nachází dvě nádherné kašny, z nichž jedna nese motiv Siléna s malým Bakhem a druhá znázorňuje svatou Markétu.

Husovo náměstí v Novém Městě nad Metují a jeho modernizace

Husovo náměstí je 143 metrů dlouhé a 68 metrů široké. Vydlážděné bylo roku 1934. V letech 1951 až 1954 zde probíhala obnova štítů a modernizace domů s úpravami bytů. Aktuální podoba náměstí je výsledkem rekonstrukce, která byla ukončena v roce 2011. Autorem návrhu řešení byl ak. Arch. Zdeněk Tomek. Součástí rozsáhlé rekonstrukce bylo nejen předláždění místní komunikace, vytvoření vyvýšené příchozí plochy pro chodce, ale také vybudování nového veřejného osvětlení.

V rámci této rekonstrukce došlo i k nálezu celé řady architektonických klenotů, dokonce i k odkrytí studny ze 16. století, která se nyní stala charakteristickým prvkem náměstí.

Pernštýnské náměstí v Pardubicích – ve stínu impozantní radnice

Malebné náměstí lemované měšťanskými domy nesoucí patrné stopy honosné pozdně gotické výstavby ze 16. století v podobě kamenných ostění a portálů. Raná renesance zanechala nesmazatelné otisky svého svědectví na obloučkových štítech domů, stejně tak i ve zbytcích maleb na několika fasádách. Náměstí, které je proslulé obrovskou radnicí a vysokou Zelenou bránou. Rovněž je proslulá fasáda domu U Jonáše z konce 18. století nacházející se na náměstí.

Masarykovo náměstí v Třeboni je jak z pohádky

Centrum historické části města Třeboň tvoří Masarykovo náměstí, kde se nachází měšťanské domy s podloubím, které mají renesanční a barokní štíty. Většina z nich byla prohlášena národní kulturní památkou. Po požáru v letech 1723 a 1781 převážná část domů pozměnila svůj vzhled při obnově města. Uprostřed náměstí stojí Mariánský sloup coby barokní klenot. V těsném sousedství je renesanční kamenná kašna, která je tu od roku 1569. Její žulovou nádrž ve tvaru desetibokého hranolu zdobí kruhové reliéfy antických hlav.

Každý den můžete do své e-mailové schránky zdarma dostávat přehled aktuálních článků

1 komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Vložte Váš komentář
Please enter your name here