Valašské muzeum v přírodě oživuje tradiční hodnoty. Co se vám zalíbí nejvíce?

0

Valašské muzeum v přírodě se nachází ve městě Rožnově pod Radhoštěm. Celkově se skládá z několika areálů – Dřevěné městečko, Mlýnská dolina, Valašská dědina a Pustevny. Objekt Valašské muzeum nebyl založen místními obyvateli, ale bratry Jaroňky, kteří se po zrození tohoto nápadu do Rožnova v roce 1909 přestěhovali. O dva roky později byl uskupen muzejní spolek a další dva roky na to byly předloženy první návrhy muzea.

Úsilí o oživení života na Valašsku

Ke vzniku muzea mohlo dojít až po válečné době. Postupem času vznikaly všechny výše uvedené areály, jejichž hlavní funkcí je kladení důrazu na oživení valašských hodnot, místních technik, mlynářských prací, připomenutí obyčejů, lidového umění, společenského života a důraz na důležitost hospodářských zvířat.

Dřevěné městečko

Jedná se o nejstarší a nejnavštěvovanější areál muzea, prohlídka s průvodcem zde trvá 45 minut. Městečko nabízí zážitkové programy připomínající dřívější techniky a život. Městečko má svou vlastní radnici, palírnu, kuželnu, hostinec, měšťanský dům, kostel, stodolu a sýpku.

Mlýnská dolina

Dolina je nejmladším areálem, otevřena byla až v roce 1982. Jsou zde umístěny stavby, jež fungují na principu vodního pohonu – mezi ně se řadí mlýn, valcha a pila. Na přelomu let 2008 a 2009 byl areál rozšířen o obytný dům, zvonici, kovárnu a stodolu.

Valašská dědina

Valašská dědina je areál s nejrozsáhlejší plochou. První stavby zde byly umístěny roku 1962, zpřístupněny byly o deset let později. Interiéry objektů odráží tehdejší způsob života napříč různými společenskými postaveními. Součástí domů jsou i zahrady, pole a sady. K vidění jsou i stáda zvířat. V areálu se nachází také obytné domy, stodoly, kovárna, škola, hospoda, zvonička, kaple, sušírna ovoce a koliba.

Pustevny

Z důvodu požáru během března roku 2018 je tato část momentálně nepřístupná.

Areál je otevřen celoročně, některé interiéry jsou přístupné pouze sezónně. V lednu až dubnu a říjnu a prosinci je každé pondělí zavřeno.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Vložte Váš komentář
Please enter your name here