Proč původní jičínský zámek vyletěl do povětří a co můžeme v Jičíně spatřit dnes

0
valdstejnovo namesti
Zdroj foto: cs.wikipedia.org

Jičín je pokládán za jedno z nejkrásnějších měst České republiky, a to jistě právem, neboť město samo si prošlo rozkvětem ve středověku, v raném i pozdním novověku. Památek zde najdeme vskutku dost, a to i přesto, že například původní zámek zanikl kvůli výbuchu střelného prachu.

Z historie města

klaster valdice
Zdroj foto: cs.wikipedia.org klášter

Oblast byla osídlena již v pravěku, v době římské se zde usídlili Keltové. Po nich pak přišli Slované, respektive slavný rod Slavníkovců, který byl však v roce 995 vyvražděn ještě slavnějšími Přemyslovci. Město Jičín pak bylo založeno ve 13. století jako město královské. Již Jan Lucemburský se však města zbavuje a prodává jej Vartenberkům. Později město vlastnili Trčkové z Lípy a Smiřičtí ze Smiřic. Až nakonec během třicetileté války získává město Albrecht z Valdštejna a až do své násilné smrti z něj staví velkolepé sídlo svého Frýdlantského panství. Další slávu prožilo město během 19. století, kdy se stalo jedním z center národního obrození – působil zde například F. L. Rieger.

Proč původní zámek vylétl do povětří

Částečně pověst a částečně snad i historická pravda svědčí o tom, že celá nešťastná událost nastala na konci vlády rodu Smiřických. Po smrti všech mužských dědiců zůstaly jen sestry Alžběta a Markéta, které se přely o dědictví. Alžbětu si vzal Ota z Vartenberka, Markéta byla provdána za Jindřicha Slavatu. Alžběta i s Otou dleli na jičínském zámku, avšak Markéta se Slavatou měli podporu krále. Snažili se tedy Alžbětu vystrnadit. Alžběta v zoufalství, že nemůže panství zachránit, vnikla do královské komory, kde byly složeny sudy s prachem a zapálila je – zahynulo mnoho jejích nepřátel, ale i ona sama nalezla smrt v tomto pekle. Když poté získal Jičín Albrecht z Valdštejna, dal vystavět nový zámek, který zde stojí dodnes.

zamek jicin
Zdroj foto: cs.wikipedia.org     zámek

Co můžete obdivovat, když přijedete do Jičína dnes

Největší a nejkrásnější budovou je budova zámku, postavená v barokním stylu. Zámek má tři nádvoří, arkádové pilíře a arkády. Je dvoupatrový a v jeho útrobách se ukrývá přes 100 000 sbírkových předmětů. Kolem zámku se rozprostírá park ve francouzském stylu s dvěma terasami, ve kterém se konají i svatební obřady.

Na zámek navazuje Valdštejnovo náměstí, na kterém můžete obdivovat měšťanské barokní domy, mariánský sloup a dvě kašny.

Lipová alej, která byla vysázena na příkaz samotného Albrechta z Valdštejna, vede až k Valdštejnské lodžii a městskému parku.

Valdická kartouza byla kdysi klášterem kartuziánů a byla rovněž založena Albrechtem z Valdštejna. Je ukázkou raného italského baroka v českých zemích. Když však Josef II. rušil kláštery, došlo i na Valdickou kartouzu. Od 19. století pak slouží jako věznice, a dnes je to nejvíce střežená věznice u nás.

A konečně čedičový vrch Zebín, který se nachází asi 2 km severovýchodně od Jičína, je nejen přírodní památkou, ale na jeho vršku také stojí barokní kaple zasvěcená sv. Máří Magdaleně.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Vložte Váš komentář
Please enter your name here