Kunratice u Cvikova: Skála smrti ukrývá místní pověst

0
skala smrti
Zdroj: Lutz Maertens, cs.wikipedia.org

Kunratice u Cvikova: Skála smrti, také nazývána jako Rytířský skok, se nachází nedaleko Kunratic u Cvikova. Na vysoké skalní stěně je zde vyobrazen reliéf, který je výjevem jedné místní pověsti o dívce a zlém rytíři, který zde našel smrt. Celé vyobrazení se nachází při pravém břehu Svitávky.

Poblíž Kunratic u Cvikova se nachází pískovcové skály, které ukrývají asi 15 m vysokou, svislou skalní stěnu, na níž je vytesán reliéf pověsti o mlynářské dívce a zlém rytíři, který při pronásledování nebohé dívky, našel na tomto místě smrt. Skála se nachází na pravém břehu Svitávky, nedaleko osady zvané Mlynářská díra.

Pověst o dívce a zlém rytíři

Na skále nad Kunraticemi u Cvikova měl kdysi své sídlo zlý a loupeživý rytíř Kun. Nebyl to žádný lidumil, našel zalíbení v pitkách, hrubém chování a utiskování prostého lidu. Na pokraji lesa žil mlynář, který měl krásnou dceru, spravovali tu malé hospodářství.

Rytíři se dívka zalíbila a usmyslel si, že ji bude mít. Dívka však rytíře dobře znala a jako zbožný člověk s ním nechtěla nic mít a vyhýbala se mu. Měla velmi ráda přírodu, často se v lese i po loukách toulala a vše pozorovala. Jednou, při svých toulkách po okolní přírodě, se zabrala do pozorování, že si ani nevšimla rytíře Kuna, který se tu na koni objevil. Ten využil příležitosti a snažil se k dívce potichu dostat. Na poslední chvíli se prozradil a dívka se snažila uniknout skrz lesy a močály.

kunratice u cvikova
Foto: Lutz Maertens Trendy64 13:40, 16 January 2007 (UTC) / CC BY-SA (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)

Kun ji pronásledoval a už se začal předčasně radovat, že mu neunikne. Dívka se zastavila na okraji skály, která se nachází nad Svitávkou, táhnoucí se mokřinami. Neměla už kam uniknout, rytíř se začal radovat, že mu ji už ani ďábel nesebere.

V tom se dívka rozhodla, že raději ze skály skočí, než by měla být po vůli Kunovi. Příroda, kterou tak milovala, ji nakonec zachránila a ona dopadla do měkkého koberce rašeliníku. Unikla.

Rytíř vzteky bez sebe, hodil po ní oštěp. Nenadálého pohybu se ale polekal Kunův kůň a skočil s ním do bažin, kde zůstal rytíř pohřbený. Říká se, že ho schvátil do svých párů sám ďábel, za jeho krutost a hrůzné činy.

Když se pozorně podíváte na skálu, prý je na ní do dnešních dnů vidět odlomený kus kamene koňským kopytem a také spár pracky ďábla, který rytíře stáhl k sobě.

Kde se na skále vzal reliéf o dávné pověsti

Dva místní umělci, Karel Beckert (řídící učitel ve výslužbě) a Karl Bundesmann (četník ve výslužbě), tolik milovali svůj domov, že v roce 1910, vytesali na skále vyobrazení pověsti. Reliéf je zapsán v celostátním registru kulturních památek od roku 1996. Jsou autory také dalších reliéfů.

Jak se ke skále dostat

Skála se nachází asi 1,5 km od Kunratic u Cvikova. Od silnice vede podél potoka značená cesta, která je dlouhá přibližně 0,5 km. Cestou je k vidění další zajímavost, vytesané sklepy ve skalách. Ten největší z nich pravděpodobně sloužil k těžbě písku.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Vložte Váš komentář
Please enter your name here