Zámek Orlík se směle vyrovná francouzským zámkům

0
Orlik
Karelj / Public domain                                           Zámek Orlík

Je to jeden z nejkrásnějších českých zámků, v němž se navíc dochoval empírový styl ve své nejčistší podobě. Tak trochu vypadá jako zámek z pohádky, zejména proto, že se vypíná nad Orlickou přehradou. A proč rozhodně stojí za to zámek Orlík jej navštívit?

Troška historie

Dřevěný hrad, který plnil úlohu tzv. celnice, zde stál podle pramenů již od 13. století. Kamenný hrad dal zbudovat Karel IV. Hrad byl propůjčen do držby Zmrzlíkům ze Svojšína, kteří se vyznamenali zejména za husitských válek. Poté získali zámek Švamberkové, avšak kvůli svým kladným postojům k pražské defenestraci jim byl majetek po bitvě na Bílé hoře zkonfiskován a prodán rodu Eggenberků. Od nich jej jako dědictví získali Schwarzenbergové, kterým po restitucích v 90. letech patří dodnes. Avšak zámek je v současné době neobydlený.

orlik park
Richenza / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)        Park    

Proč se však Orlík jmenuje právě Orlík

Jedna z pověstí udává poněkud jiný způsob založení hradu. V okolí místa žila tlupa loupežníků, kteří nemilosrdně oloupili každou živou duši, která na jejich území vstoupila. Neváhali i nevinné lidi zabít, pokud jim nechtěli dobrovolně odevzdat své cennosti. Jednou se však hlavnímu loupežníkovi ztratil syn a tehdy se poprvé loupežník začal bát. Hledal syna všude kolem. Asi druhý den zaslechl dětský pláč. Dítě bylo v orlím hnízdě mezi ostatními orlími mláďaty – zřejmě jej unesl orel. Loupežník se tam vyšplhal a dítě zachránil. Od té doby již nechtěl loupit a přesvědčil i své druhy, aby tohoto ohavného řemesla zanechali. Vybudovali si tedy na skále hrad, který podle orlího hnízda nazvali Orlík. A protože se polepšili, král jim odpustil, a dokonce je nechal vládnout nad okolní krajinou.

Co můžete na zámku vidět

Na samotném zámku funguje několik prohlídkových tras, z nichž si můžete vybrat např. reprezentační místnosti v empírovém stylu, lovecké místnosti v romantizující novogotice, novorenesanci i novoromantismu, nebo třeba místnosti, které fungují jako muzeum. Přístupná je též zámecká knihovna a zbrojnice.

Zámecký park

Neméně krásný pro oko turisty je také zámecký park. Byl založen v anglickém stylu v 19. století a osázen známými i exotickými dřevinami, keři, růžemi i dalšími květinami. V parku můžete navštívit několik opravdu nádherných vyhlídek nebo absolvovat naučnou stezku.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Vložte Váš komentář
Please enter your name here