Přimda: Nejstarší kamenný hrad na našem území je nejspíš německého původu

1
nadvori primda
Zdroj foto: cs.wikipedia.org                               Hrad Přimda – nádvoří

Nejen pověsti, které se ke hradu vážou, ale i zjištění historiků zcela zřejmě odkazují na to, že hrad Přimda, ačkoliv se nachází na českém území, byl pravděpodobně postaven německými staviteli na příkaz německého rytíře. Dnes je zřícenina přístupná veřejnosti a je chráněna jako kulturní památka.

Jak je to s historií hradu

Na místě hradu bývalo zřejmě již raně středověké hradiště. Samotný hrad byl postaven kolem roku 1120, tedy za vlády Vladislava I., ačkoliv jej zřejmě postavili němečtí rytíři, a teprve po dostavbě byl Vladislavem I. dobyt, aby tak dal najevo, že se mu nelíbí narušení hranic. Ostatně o Přimdě se zmiňuje jak Kosmova, tak Dalimilova kronika. Ve 13. století byl na hradě vězněn pozdější kníže Soběslav II. Jak už to tak u hradů bývalo zvykem, byl zastaven Janem Lucemburským, aby jej později Karel IV. opět vykoupil a přivtělil ke hradům koruny české. Nicméně již za Václava IV. byl opět zastaven. Z dalších majitelů známe ještě Švamberky a Kolovraty. Po celou dobu svého provozu byl hrad důležitý zejména jako strážní hrad na obchodní stezce do Norimberka.

Jak hrad původně vypadal

Původní podoba hradu byla románská, okolo ústřední obytné věže donjonu, která mimo jiné obsahovala středověký záchod (prévet) i krb, byly další hradby a později i další obranné věže. Dodnes se zachoval jen ústřední donjon.

primda
Zdroj foto: cs.wikipedia.org

Kdo tedy údajně postavil Přimdu

Ačkoliv jména se v různých podáních pověstí mohou lišit, jistý hrabě z Oldenburka pobýval na dvoře německého císaře Jindřicha Ptáčníka a zamiloval se tam do jeho dcery Heleny. Protože však věděl, že císař by nedal dceru jen tak nějakému hraběti, rozhodl se ji unést a postavit pro ni tajný hrad. Všichni dělníci, kteří hrad stavěli, nesměli do dokončení stavbu opustit, a po ukončení prací je hrabě dal všechny zabít. Hrabě a Helena žili na hradě zcela opuštěni, až jednou je císař objevil při jednom ze svých lovů. Nejprve chtěl nechat hraběte popravit, ale dcera jej prosila o smilování a vyhrožovala sebevraždou, jestliže jí vezme manžela. Proto se císař nechal obměkčit a oba uprchlíky vzal k sobě na hrad. Hrad Přimda tehdy poprvé osaměl a zpustl.

Jak objevil Přimdu kníže Oldřich a proč se vůbec jmenuje Přimda

Ačkoliv z historie víme, že Přimdu dobyl Vladislav I., tato pověst je poněkud jiného názoru. Opuštěnou Přimdu prý objevil – jak jinak než na honu – kníže Oldřich, našel zde všechno staré, zatuchlé a špinavé, kromě vína v sudech, které naopak dozrálo. Kníže se osvěžil vínem a pak v dobré náladě přenechal Přimdu za dlouholeté služby svému oddanému dvořanu Přímovi, který zde měl vykonávat dozor nad stezkou do Norimberka, a podle něj se prý hrad jmenuje Přimda.

1 komentář

  1. Jo znám dobře,před desítkami let jsem bydlel nedaleko, Vysočany, takže jsme tam byli dost často.mám i foto s ještě s jeřábem,na který jsme také lezli.V tu dobu se hrad opravoval,bylo tam kolem dokola i lešení.jeřáb pak v roce 1975 rozmontovali.A malá zajímavost, při opravě používali čistý vosk!Měli tam v takové dřevěné boudě sklad a půlka byla jen vosk, tabule cca 40*40cm prý ho dávali do malty,to nám říkal jeden ze zedníků,jak to nevím.je to už skoro 50 let,tak paměť už není co byla.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Vložte Váš komentář
Please enter your name here