Hrádek Libštejn a jeho tajemný zakletý rytíř

0
Libstejn
Zdroj foto: commons.wikimedia.org                    Hrádek Libštejn

Hrádek Libštejn je poněkud osamělým hradem, který byste snadno přehlédli, kdyby neměl vysokou a mohutnou věž. Nachází se v Plzeňském kraji nedaleko vesničky Liblín.

Trocha historie

Hrad byl založen ve 14. století rodem Kolovratů. Pobořen byl částečně za husitů, ale protože Kolovraté přislíbili, že přestoupí na podobojí, došlo nakonec ke smíru a hrad byl zachráněn. Kolovratové prodali hrad kolem roku 1540 Valdštejnům. Za třicetileté války byl pak hrad napaden, dobyt, vyloupen a vypálen. Nyní se jedná více méně o zříceninu.

Libstejn palac
Zdroj foto: cs.wikipedia.org                  Hrádek Libšetjn – východní palác

A jak to bylo se zakletým rytířem

Podle pověsti to bylo ještě v dobách, kdy majiteli hradu byli Kolovratové. Pán hradu Libštejna byl ve znepřáteleném stavu s rytířem s Krašova. Celý spor se vedl o majetek, který rytíř z Krašova pánu z Libštejna neprávem obsadil. Zato pán z hradu Libštejna zajal a uvěznil celou rytířovu rodinu do vězení. Když si po dvou letech rytíř z Krašova s vojskem pro svou ženu a děti přišel, uviděl ve vězení jen hromádku kostí. Nepřemohl svůj hněv a pána z Libštejna i jeho rodinu proklál mečem.

Od té doby se často kolem hradu ozývaly podivné zvuky a v některých dnech se objevoval i duch pána z Libštejna, který byl takto odsouzen k věčnému strašení. Za mnoho a mnoho let si zakletý rytíř vybral svého zachránce – prostého sedláka, který oral pod hradem pole. Přišel k němu ve dne a požádal ho o pomoc – aby jej v noci následoval na koni na hrad, nesmí se ale zaleknout žádného hrůzného tvora, který by se jim postavil do cesty.

Sedlák přislíbil rytíři pomoc, ale bohužel celou cestu nevydržel. Rytíř se však nezlobil, jen připomenul sedlákovi, že další možnost bude mít až za rok.

Další rok už sedlák celou cestu plnou strašidel absolvoval a tím vysvobodil rytíře z jeho zakletí. Zároveň pohřbil kosti všech členů rytířovy rodiny, a tak i ti měli již po smrti klid. Za odměnu si mohl nabrat zlata a stříbra z hradního pokladu, kolik unesl. A tak díky své statečnosti zbohatl a mohl si koupit koně i nový dům.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Vložte Váš komentář
Please enter your name here