Na hradě Okoři světla už nehoří. Vyhledávaná zřícenina pěšími turisty a cyklisty

0
Okor
Zdroj foto: cs.wikipedia.org                         hrad Okoř

Svého času byla Okoř nedobytným hradem, malebným sídlem šlechtických rodů i sídlem jezuitského řádu. Dnes se jedná o zříceninu, která je rovněž malebná a často vyhledávaná jak pěšími turisty, tak i cyklisty. Nachází se nedaleko Prahy, a tak není divu, že zájem o ni neupadá.

Pověsti a pravda o založení

Mnoho pověstí se váže již k založení hradu. Prý bylo toto místo darováno knížetem Přemyslem jeho služebníku Okrsovi, který zde založil hrad a pojmenoval ho svým jménem. A Šárka, přemožitelka Ctirada, prý byla dcerou Mnohoslava Okořského. Co víme z historie, hrad byl založen až v polovině 13. století. Nevíme přesně, zda jej založil panovník, nebo nějaký vysoký církevní představitel, na což by ukazovala poměrně složitě provedená kaple. Zajímavé je také položení hradu – pod okolními vyššími kopci.

hrad okor
Zdroj foto: cs.wikipedia.org

Další majitelé

Mezi dalšími majiteli najdeme rodinu Rokycanů, také Martinice a nakonec jej vlastnili tuchoměřičtí jezuité. Za jejich vlády zde probíhaly mohutné barokní úpravy. Ovšem po zrušení jezuitského řádu byla stržena střecha a tím definitivně započato chátrání hradu. Ještě v 19. století se sem občas uchylovali chudí lidé bez přístřeší, později to byl již cíl zejména malířů, básníků a turistů.

Pověst o krásné Julianě

Jedním z majitelů byl podle pověstí i jistý rytíř Sukorád, který měl krásnou dceru jménem Juliana. Avšak Juliana se nechtěla provdat, nechtěla se ani účastnit rytířských turnajů na její počest atd. Později rytíř zjistil, že Juliana již své srdce zadala, a to chudému Vnislavovi. Chtěl ji dát proto zavřít do věže, ale milenci uprchli. Když se dostali až k Tuchoměřicím (část dnešní Prahy-západ), rytíř je dostihl a oba zabil. Na tom místě vyrostl později pomník z bílého kamene, aby navždy připomínal utrpení milenců. Dodnes jej můžete spatřit na jedné z turistických stezek.

A co můžete na Okoři spatřit dnes

Dnes patří zřícenina Okoř obci Okoř a je přístupná turistům. Kromě pěkného prostředí a zajímavých zbytků hradu se můžete každoročně zúčastnit open air festivalu s názvem Festival Okoř (v srpnu). Za hezkého počasí se zde během jara a léta konají i rytířské turnaje či jarmarky.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Vložte Váš komentář
Please enter your name here