Když na Vysočinu, tak třeba do Brtnice

0
hrad rokstejn
Zdroj foto: cs.wikipedia.org                      hrad Rokštejn

Brtnice je menší město na Moravě, konkrétně na Vysočině. Počet obyvatel nedosahuje ani čtyři tisíce. I když se jedná o menší městečko, na turisty zde čeká hned několik zajímavých památek a přírodních krás.

Místní považují za největší lákadlo rodný dům Josefa Hoffmana, světově proslulého architekta a designéra. Dnes je v tomto domě galerie, přičemž v přízemí sídlí informační centrum. Ale to není vše. Najde se tam obnovená architektova pracovna s nábytkem, jenž se zachoval v originální formě. V prvním patře jsou restaurované ornamentální výmalby. Od roku 2006 tento dům spravuje Moravská galerie ve spolupráci s muzeem umění MAK ve Vídni.

Stezky v Brtnici – příroda, sportovní vyžití a kultura v jednom

Brtnická stezka začíná u zříceniny hradu Rokštejn. Následně navazuje na systém cyklostezek a také na trasy pro pěší. Když turisté půjdou po svých, tak mohou obdivovat krásy zdejší přírody, konkrétně přírodní rezervace podél řeky Brtnice, dále Viďourkův mlýn a k tomu si dopřát odpočinek u rybníka jménem Šamonín. Na každém takovém zastavení je umístěna informační tabule a mobiliář. Celkem je tu dvanáct zastavení, přičemž celý okruh Brtnické stezky je protkán informacemi o zdejší historii.

udoli Brtnice
Zdroj foto: cs.wikipedia.org                   údolí Brtnice

Kdo prahne po romantické procházce, může si zajít do údolí

Konkrétně je to Národní přírodní památka Údolí Brtnice, přičemž se jedná o kaňovitou část, jenž je tvořena meandrující říčkou, přírodními porosty na břehu a okolními loukami. Žijí tu vzácné druhy teplomilných bezobratlých živočichů. Toto údolí se považuje za romantické zákoutí, kde se nachází i zřícenina hradu Rokštejn. Vyhledávaným turistickým zájmem je například skalní útvar zvaný Výrova skála. Na tomto místě dokonce vznikaly za první republiky první trampské osady na Jihlavsku. Údolí dosahuje délky asi 8 km a pro turisty je to tu značeno modrou barvou. Vřetenuška ligrusová, modrásek černoskvrnný, ouklejka pruhovaná, ještěrka živorodá, čolek horský, rosnička zelená, vydra říční – to je malý výčet zdejší zvířeny.

Zřícenina hradu Rokštejn

Řeč je o již zmíněné zřícenině hradu Rokštejn. Patří mezi jednak historické skvosty Vysočiny a také k romantickým místům určeným k návštěvě. Hrad měl dokonce zmizet, jelikož se měla stavět přehrada, avšak z toho naštěstí sešlo. Původně to byl raně gotický hrad – ten však přestavěli ve 14. století. Jedná se o jeden z nejlépe archeologicky prozkoumaných hradů v České republice. Při zdejších výzkumech byla dokonce nalezena kostra novorozence. Jednalo se o tzv. stavební oběť.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Vložte Váš komentář
Please enter your name here