Na cestě za barokem aneb navštivte jednu z význačných památek u nás

0
broumovsky klaster
Zdroj foto: cs.wikipedia.org                       Benediktinský klášter

Pokud patříte mezi příznivce barokní architektury, tak jde o místo, které nemůže chybět na vašem bucket listu. Nicméně každý si vybere, pokud neoslní barokní sloh, tak zajisté atraktivita prohlídek a skvostná zahrada. Je mnoho důvodů k návštěvě jednoho z klášterů nacházejícího se v naší malebné zemi. Benediktinský klášter patří mezi jednu z nejvýznamnějších památek nacházející se v Královéhradeckém kraji.

Klenot města Broumov. Téměř každý alespoň slyšel či zaslechl název tohoto význačného kláštera. Čím je proslulý, co netypického zde spatříte při návštěvě, jaké skvosty a zajímavosti tu na vás čekají?

Město Broumov se nachází u hranic s Polskem v chráněné krajinné oblasti Broumovska. Navštívit impozantní dominantu Broumova můžete kdykoliv, neboť barokní komplex je návštěvníkům k dispozici celoročně v rámci prohlídkových okruhů, nechybí klášterní kavárna i možnost ubytování v mnišských celách.

Benediktinský klášter aneb jak šel čas…

Historie kláštera sahá do začátku 13. století. K největšímu rozkvětu došlo po roce 1620, kdy se jednalo o období tzv. katolické reformace. Klášter byl přestavěn do barokního stylu. Od roku 1950 klášter sloužil coby internační tábor pro řeholnice a řeholníky z různých řádů.

Broumovský klášter náleží Řádu sv. Benedikta. Od roku 1995 je zapsán na seznamu národních kulturních památek ČR. Dnes v klášteře nežije žádný příslušník benediktinského řádu. V letech 2014 až 2015 prošel klášter velkou a zásadní revitalizací. Oprava se týkala zhruba jedné pětiny objektu kláštera, renovací prošla i klášterní zahrada, která tvoří nedílnou součást.

klaster
Zdroj foto: cs.wikipedia.org

Klasické, netypické a interaktivní prohlídky

Už pominuly doby, kdy prohlídky byly ve znamení nudy, jen spousty čísel a historických faktů, to vše v podobě absolvování ve znamení šourání se v nepohodlných papučích z jednoho sálu do dalšího. V Broumově rozhodně tomu tak není. Žádná ze zdejších prohlídek není jen výčtem encyklopedických údajů. Zde jste nejen pohlceni krásou, vtaženi do děje a náležitě nasytíte své duchovno. Zde se vzděláváte interesantní formou a ještě si užijete spoustu zábavy. Co vše v rámci prohlídek je přichystáno pro návštěvníky? Z jakého bohatého programu můžete vybírat?

Život v klášteře

Jde o prohlídku zaměřenou na běžný každodenní život v klášteře. Zde se dozvíte o životě mnichů. Prohlídkový okruh je totožný s prohlídkou Zaostřeno na Baroko, která je orientovaná na otisky barokního umění v broumovském klášteře. V rámci prohlídky můžete vidět refektář, bývalou klášterní jídelnu, kde je možné spatřit vystavenou kopii Turínského plátna. Jde o látku, do které byl zabalený Ježíš Kristus po sejmutí z kříže. Poté následuje návštěva klášterní knihovny, kde se nachází mnoho vzácných tisků a sakristie. Součástí prohlídky je návštěva bohatě zdobeného barokního kostela sv. Vojtěcha, kde právě byla v roce 1999 objevena kopie Turínského plátna.

V rámci interaktivní prohlídky Skriptoria se podíváte do středověké klášterní písárny. Jedinečný okamžik, jak se přenést nazpět v čase a dokonce si i vyzkoušet psaní husím brkem, broušení pergamenu, vázání knihy či výrobu přírodních barev. Netradiční podívanou vám zprostředkuje prohlídkový okruh pod názvem Klášterem do sklepa na půdu. Jedinečná příležitost navštívit a spatřit místa běžně nepřístupná. Při prohlídce uvidíte historickou část kláštera, rozsáhlé sklepní prostory a taktéž nově zrekonstruované prostory opatských sálů a samozřejmě půdu.

Impozantní klášterní zahrada

Zahrada byla založena v roce 1676. V přední části byla okrasná terasová zahrada v barokním stylu vyznačující se pravidelnými geometrickými ornamenty. Za ní byla situována část pro pěstování zeleniny a v zadní byl později založen park s barokní kašnou. Údajně roku 1705 byl vybudován nový kamenný most, který spojuje klášter se zahradou. V 18. století zahrada byla dána do podoby barokní francouzské okrasné zahrady s plochami udržované zeleně, bez staveb.

Koncem 19. století klášterní zahrada postupně začala ztrácet svůj kulturní ráz. Až došlo k neudržovanému prostranství. V 50. letech 20. století pak byla zahrada využívána řeholními sestrami pro pěstování zeleniny a květin pro vlastní potřebu. V 80. letech zahradu převzalo pod patronát město a došlo k obnovení zčásti poškozených, zanedbaných teras, schodišť a zahrada byla zpřístupněna v rámci prohlídky veřejnosti.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Vložte Váš komentář
Please enter your name here