Mystický klášter Rosa coeli: místo, které nabíjí energií

0
klaster rosa coeli
Zdroj foto: Dominik Tefert / Public domain

Klášter Rosa coeli: Poetická návštěva jednoho z nejstaršího ženského kláštera, je magnetickým klenotem. Klášter nabitý energií najdete na Moravě. Magické místo, kam mnozí jezdí za načerpáním energie.

Klášter Rosa coeli (Růže nebes) byl založen v roce 1181 Vilémem z Pulína pro sestry premonstrátského řádu. Jedná se o nejstarší ženský klášter na Moravě.

Magické místo s pozitivní energií

Bývalý klášter Rosa CoeliDolních Kounicích je velmi zajímavým místem. Na první pohled by se mohlo jevit jako nejméně pravděpodobné, že zřícenina bývalého ženského kláštera může vyzařovat tajemnem, magií a neuvěřitelnou pozitivní energií, kvůli které sem jezdí řada lidí, včetně psychotroniků. Zříceniny kláštera se nachází nedaleko centra města, z něhož ke klášteru vede turistické značení.

Původ názvu Rosa coeli

Název pochází z latiny a znamená „růže nebes“ či „růže nebeská“. Bývalý ženský klášter vyjadřující krásu růže a božskou čistotu nebes, se nachází okraji města Dolní Kounice. V areálu je zřícenina klášterního kostela s barokní rezidencí, která je kulturní památkou ČR. Klášter byl založen v roce 1181 a o 2 roky později sem byly uvedeny premonstrátky z Louňovic (dnes Louňovice pod Blaníkem).

Jedna z nejvýznamnějších středoevropských staveb

Rosa coeli
Zdroj foto: Dezidor / CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0)

Zřícenina kláštera patří k nejvýznamnější středoevropské církevní stavbě vrcholné gotiky. Klášter s kostelem Panny Marie je nejstarším ženským klášterem na Moravě a současně nejstarším šlechtickým majetkem. Kostel je nejmohutnější stavbou areálu, jedná se o architekturu ze 14. století, která je srovnávána s tvorbou nejvýznačnější a evropsky slavné gotické stavební hutě parléřovské.

Poloha areálu se nachází v působivém údolí řeky Jihlavy umocňuje krásu architektury a to dodnes i ve stavu zříceniny. Díky své neobyčejné monumentalitě působí na návštěvníky až přímo magicky. Zároveň umístění cenného a impozantního komplexu je vystaveno neustálému nebezpečí, kterým jsou hrozící povodně.

Za husitských válek byl celý areál vypálen. Po roce 1698 se strahovští premonstráti pokusili o obnovení, ale po požáru roku 1703 zůstává objekt ve stavu, ve kterém ho lze vidět i dnes.

Současná podoba Rosa coeli

Už z dostatečné dálky vítá zřícenina kláštera svou nevšední krásou. V současnosti je možné v areálu navštívit svatyně pod širým nebem, kaple s pozoruhodnou výzdobou lesních bytostí, sakristii, rajskou zahradu se zasypanou studnou. Rajskou zahradu dnes obestírá spíše křížová chodba, ve které jsou ve třech vrstvách nad sebou pohřbené jeptišky.

Obvodové zdi svírají graciézní, ale nepěstovaný rajský dvůr či zahradu a monumentální průčelí s interesantním vstupním portálem. Je až pozoruhodné, jak těžkopádné zdi z doby rané gotiky dokáží mít pozitivní vliv na člověka v rámci zlepšení nálady. Jelikož se právě uvnitř odehrává něco tajemného, lze se jen domnívat, zda hlavní chrámová loď je vesmírným přijímačem energie.

Zazděná jeptiška

Na začátku 16. století nastala krize víry. Probošt Martin Göschl přestoupil na luteránskou víru a oženil se s jednou z jeptišek. Tímto poklesla morálka ostatních sester a bez jakékoli zábrany se stýkaly s chlapci. Na nátlak olomouckého biskupa musel Göschl Dolní Kounice opustit. Za jeho nástupce Jana ovšem konvent zanikl a víru připomíná pouze jeptiška, která je prý zde zazděná v severní části stěny.

[fblike]

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Vložte Váš komentář
Please enter your name here