Po kom je pojmenován hrad Hukvaldy? Skrývá jedno tajemství

0
hukvaldy
Zdroj foto: Tedmek / Public domain                Hrad Hukvaldy

Na moravském území na pomezí valašsko-lašském najdeme obec a stejnojmenný hrad – Hukvaldy. Jeho jméno skrývá jedno tajemství a také celé území bylo osídleno již dávno předtím, než obec i hrad vznikly.

Původní osídlení

Podle archeologických památek můžeme soudit, že území bylo osídleno nejpozději v době železné, resp. v její halštatské části. Ale některé památky ukazují na usídlení lidí již v době bronzové. Vedly tudy totiž známé obchodní stezky. Keramika, hroby a mince se zde bohatě nalézají z římského období, což jen podtrhuje význam území jako spojnice obchodních cest.

danci v obore 1
Foto: Daniel Baránek / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)   Daňci v oboře

Počátky hradu

Hrad zde byl vystavěn ve 13. století, a to některým z příslušníků rodu Hückeswagen. V úvahu připadají Arnold, Frank nebo Jindřich. Arnold z Hückeswagen byl členem družiny krále Přemysla Otakara I., který pro Přemyslovce získal dědičný královský titul díky Zlaté bule sicilské. Ale pravděpodobnějším zakladatelem byl až jeho vnuk Jindřich – o něm totiž máme bezpečné písemné zmínky jako o majiteli hradu.

Další osud hradu

Chvíli byl také hrad v držení olomouckých biskupů, ale po smrti Karla IV. došlo k roztržce mezi biskupem a markrabětem moravským a biskupové o hrad přišli. V 18. století se hrad díky svému pevnostnímu charakteru stal vězením, a to ne vězením ledajakým, avšak vězením pro provinilé kněží – většinou to byli kněží, kteří odpadli od víry, nebo ti, kteří se provinili nějakým mravnostním deliktem.

Hukvaldy arcibiskupsky zamecek
Foto: Pudelek (Marcin Szala) / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)              arcibiskupský zámeček

Co můžeme v Hukvaldech vidět dnes

Pokud dnes zamíříte do Hukvald, uvidíte kromě dosud zčásti zachovalého hradu i rodný dům Leoše Janáčka, arcibiskupský zámeček a také daňky v zámecké oboře. Dobrodružství můžete zažít i díky místnímu personálu v tom, že na hradě je možné přenocovat – je nutná předchozí rezervace a nedoporučuje se to lidem, kteří se v noci bojí.

dum leos janacek
Foto: Hikitsurisan / Public domain                Dům Leoše Janáčka
[fblike]

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Vložte Váš komentář
Please enter your name here