Vrch Mouřenec: Tajemný a magický kout Šumavy

0

 

Kostel sv Morice
Foto: Viktor Fiala (Plzeň) / CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0)

Šumava je malebný kraj, v němž se nachází mnoho tajemných a magických míst. Jedním z nich je i vrch Mouřenec. Podle pověstí na místě kostela sv. Mořice stála pohanská svatyně, kde pohané uctívali Černoboha. Zdejší skalní masív prý dodnes vyzařuje negativní energii.

Vrch Mouřenec se nachází nedaleko Annína, nad údolím řeky Otavy. Na jeho vrchu stojí kostel sv. Mořice, je to jedna z nejstarších církevních památek. Z vrchu je krásný výhled do okolní krajiny. Osada Annín leží pod vrchem Mouřenec, její historie sahá do poloviny 18. století, kdy zde byla založena sklárna. Okolo této sklárny vyrostla osada. Kromě sklářů zde byli také například brusiči, malíři a pozlacovači. Sklárna byla v průběhu let modernizována, rostla a zvyšoval se i počet obyvatel Annína. Sklárna funguje dodnes.

Tajemný kostel sv. Mořice

Místo, kde stojí kostel, má dle pověstí zajímavou historii. Původně se tu prý dle zvěstí nacházela pohanská svatyně s pohřebištěm. Pohané tu měli uctívat Černoboha, boha zla a neštěstí, ale také například Moranu.

Pohanskou činnost tu prý zastavil poustevník svatý Vintíř – Gütner, který z Mouřence vyhání pohanské kněze i jejich božstva a zřejmě tu zakládá první dřevěný kostelík.

Dřevěný kostelík byl nahrazen mezi léty 1220 – 1230 pozdně románskou stavbou. V průběhu času se svatostánku dostalo gotických a barokních úprav. Když došlo k poválečnému odsunu německého obyvatelstva a nástupu komunistického režimu, kostelík začal chátrat. Co nenahlodal zub času, to stačili zničit lidé.

Součástí kostela je hřbitov a kostnice, která pravděpodobně pochází z 18. století. Podle lidových zvěstí nepatřili jen lidem zaniklé obce Mouřenec, ale jedná se o kosterní pozůstatky padlých švédských vojáků, kteří tu zahynuli během třicetileté války. Byli to protestanti, a proto nemohli být pohřbeni s katolíky.

kostnice u kostela sv Morice
Foto: Viktor Fiala (Plzeň) / CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0)

Pověsti a záhady

Podle starých pověstí byla na Mouřenci pohanská svatyně a pohřebiště, což může být důvodem, proč se tu dějí záhadné věci a je tu prý v některých místech nahromaděná negativní energie.

Při cestě na Mouřenec, poblíž skalního masívu, prý i senzitivní jedinci ucítí negativní energii. Negativní energii prý také pohané využili k magickým rituálům.

Podle jedné pověsti tu prý místní sedlák vykopal jámu a na dno dal ostré kůly, protože se chtěl ubránit vojenským nájezdům. Když do léčky vojáci spadli, sedlák je zaživa zakopal. Od té doby je tu prý slyšet sténání a na vrchu jsou vidět duchové, kteří tu zemřeli násilnou smrtí. Kosti tu podle zvěstí světélkují. Vůbec se tu prý dějí mnohdy zvláštní věci.

Kostel a současnost

Když se po dlouhé době němečtí rodáci přijeli podívat na kostel, byli v šoku, v jakém stavu se nachází. Okamžitě prý začali organizovat sbírku na pomoc a pomohl i český stát. Na počátku 90. let proběhla rekonstrukce a byly restaurovány vzácné fresky ze 14. století. V kostele se začaly sloužit bohoslužby. V současnosti probíhají komentované prohlídky. Možná kostel znáte i z pohádky Anděl Páně, která se tu natáčela.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Vložte Váš komentář
Please enter your name here