Svatý Hostýn, poutní místo, kde načerpáte pozitivní energií

0
svaty hostyn
SchiDD / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)

Svatý Hostýn je známý jako významné poutní mariánské místo. Také se řadí mezi místa s pozitivní energií, kterou citlivější lidé mohou pocítit. Jeho mystická atmosféra láká každoročně davy turistů. Jeho historie sahá až do dob Keltů.

Svatý Hostýn se nachází poblíž Bystřice pod Hostýnem a Chvalčova, patří do Olomoucké arcidiecéze. Tvoří dominantu krajiny a je vidět už z dálky. Hostýnská hora nabízí mnoho zajímavých objektů.

Stopy po Keltech

Ojedinělé nálezy sahají až do doby kamenné či bronzové. Na hoře se nachází důkazy o tom, že zde stálo keltské oppidum. Celý vrch byl ohrazen valy, ty byly přerušeny dvěma branami – Slavkovskou a Železnou. Oppidum zřejmě nesloužilo příliš jako centrum moci, obchodu či řemesel, ale spíše plnilo funkci obrannou a strážní.

Legenda o vpádu Tatarů

Na Hostýně se nachází ojedinělá socha. Je to Panna Marie v životní velkosti s Ježíškem, který metá blesky. Ty měly podle legendy zapálit ležení Tatarů, kteří vpadli na Moravu a ohrožovali její obyvatele. Ti se uchýlili na Hostýn a přimlouvali se za záchranu. Jejich prosby byly vyslyšeny a ležení Tatarů zapáleno blesky. Podle starých zápisů, lidé z vděčnosti postavili na vrchu sochu Panny Marie Ochranitelky.

Hostyn
SchiDD / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)  Bazilika Nanebevzetí Panny Marie

Něco málo z historie

Dřevěnou kapli tu nechal pravděpodobně v druhé polovině 16. století postavit Burian Žabka z Limberka pro havíře, kteří tu dolovali železo a stříbro. Kaple byla později vyzděna. V roce 1650 ji nechal hrabě Jan Rottal, majitel panství, rozšířit. Přistavěl dvě kaple, protože kostelík kapacitně nestačil narůstajícímu počtu poutníků. Původní obraz Panny Marie Ochranitelky byl nahrazen sochou Panny Marie Svatohostýnské.

Na místě bývalé mariánské kaple byl v 18. století postaven chrám se dvěma věžemi. Roku 1769 zasáhl kostel požár, bylo nutné jej opravit. Další rána přišla v roce 1784, kdy císařský výnos zakazoval všechny poutě a rušil poutní místa. Kostel byl tak odsvěcen, zrušen a vybavení odneseno. Poutníky to neodradilo a chodili k bývalému poutnímu místu dál.

Od roku 1840 byly poutě opět obnoveny. V polovině 19. století byla mariánská stavba postupně obnovována. Na Hostýn se opět vrátil duchovní život. Svatý Hostýn přečkal i nacistickou a komunistickou éru. Později byly provedeny rozsáhlé rekonstrukce a Svatý Hostýn patří k nejnavštěvovanějším poutním místům u nás.

Co na Hostýně vidět

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie

Je nejvýše položenou sakrální stavbou na Moravě. Chrám se dvěma věžemi byl dostavěn v roce 1747, na místě bývalé mariánské kaple. Interiér je tvořen uměleckými díly, které vyobrazují historické události. Mezi nimi i mnoho vzácných výtvorů. Například socha Panny Marie Svatohostýnské nebo plastika Krista na kříži od J.V. Myslbeka.

Kostel Nanebevzeti pany Marie
Bjalek Michal / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)             Kostel Nanebevzetí panny Marie

Jurkovičova křížová cesta

Křížová cesta byla postupně budována od roku 1904, slovenských architektem Dušanem Jurkovičem. Tvoří ji třináct zastavení a za pozornost stojí i obrazová výzdoba kaplí. Jurkovičovo pojetí křížové cesty se stalo velkým lákadlem turistů. Na Hostýně stojí však i starší, klasicistní křížová cesta.

Hostyn krizova cesta
Magdalena Čížková / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)  Křížová cesta

Vodní kaple

Sv. Hostýn má i svůj pramen zázračné vody. Prameni jsou připisovány zázračné a uzdravující účinky. Kolem pramene nechal Jan Rottal postavit kapličku. Voda tu prý vytryskla dle legendy při vpádu Tatarů. V roce 2003–2007 prošla kaple rozsáhlou rekonstrukcí. V létě je příjemným osvěžením pro unavené poutníky.

Svatohostýnské muzeum v Jurkovičově sále

Původní muzeum se nacházelo v rozhledně. Nyní je v prostorách Jurkovičova sálu, v areálu poutních domů. K vidění je zde historie Hostýna od prehistorických časů po současnost. Dále si můžeme prohlédnout přírodniny, expozici flóry a fauny či různé historické exponáty.

Místo, kde načerpáte pozitivní energii

Kdo je citlivější nebo věří, že existují místa s pozitivní energií, neměl by Hostýn vynechat. Místo jedince naplní příjemnou energií, pocitem tepla a úlevy. Sílu místa podtrhuje i fakt, že se sem po celá staletí lidé chodili modlit. Můžete vyzkoušet i léčivou sílu pramenu pod Vodní kaplí.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Vložte Váš komentář
Please enter your name here